Tips til fagprøve

Fagprøve elektrikerfaget

Fagprøve - Elektrikerfaget
En fagprøve består av fire deler, planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering. Vi må ta hensyn til alle delene, gjøre en fullstendig dokumentasjon og utlevering til sensor. Sensor skal ha en fullstendig anlegg med driftsikkerhet og beskyttelse. Sensoren har rett til å velge hva han vil ha på anlegget og hvordan han vil ha det, dette er skrevet inn på oppgaveteksten. Vårt arbeid er å se om de løsningene vi velger, stemmer med gjeldende lover, forskrifter og produktbeskrivelser.

DEL 1 - Planlegging (tid 1 - 4 dager)
Planlegging og dokumentasjon er de essensielle delene for å kunne gjøre gjennomføringsdelen mye lettere og på en riktig måte. Planleggingen viser at man har forståelse overfor faget og hvordan man går frem på et anlegg, om man tar hensyn til sikkerhet, at man kan beregne, tegne koblingskjemaer og installasjonstegninger. Hvis man har planlagt ordentlig, kan man på en lettvint måte utføre arbeid på anlegget og det på en sikker måte. Har man gjort en dårlig planlegging kan det ende opp med stryk. Første prioritering på et anlegg er alltid å jobbe på en sikker måte og sette høyeste krav til sikkerhet, for å unngå farlige berøringsspenninger og branner som kan dannes ved feil dimensjonering og montering.

Litt om hva som bør være med på planleggingsdelen:
Risikovurdering (5 sikre) 
Før man begynner med praksisdelen må man vurdere risikoen på anlegget, dette er for din egen, anleggets og andres sikkerhet. Risikovurdering er et skjema (5 sikre ) som man må fylle ut, ved å krysse ut det som er nødvendig for anlegget.

Generelle opplysninger 
Generelle opplysninger er opplysninger man får fra nettleverandør. Her får vi vite om hvilken type nettsystem det er, minste og største kortslutning strømmer på anlegget, inntak, jordfeilstrømmer og jordingssystem. Disse opplysningene er viktig for oss å vite, for å kunne dokumentere anleggets jordingssystem og sikringer.

Plantegning 
Plantegning er en tegning som viser hvordan du vil utføre praktiske delen, denne viser hvor kablene går, hvor utstyret skal plasseres og i hvilken høyde det skal være på, plantegning tegner man som enlinje skjema.

Beskyttelse 
Her bør du skrive om hva slags beskyttelse du skal ha i anlegget, om overspenningsvern, overbelastningsvern, kortslutning, selektivitet, SELV og PELV.
Se vår artikkel: overspenningsvern, overbelastningsvern, kortslutning, SELV/PELV.

Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen viser hvor mange timer du kommer til å bruke på for eksempel å sette opp en kabel til en stikk og hvordan du går frem med gjennomføringen (gjelder ikke for planlegging, dokumentasjon og egenvurdering) 1 time tilsvarer en rute. 

Beregninger
Det er mange beregninger man må ta med i en fagprøve, beregningene viser om man har valgt riktig vern, kabler, berøringssikkerhet etc, i forhold til overbelastning, overspenning, kortslutning, jordingssystem.  Se vår artikkel: Krav 1 og Krav 2, Spenningsfall, Korreksjonsfaktor, Overbelastningsvern, Formler, Valg av vern, Jordingssystemer.

Jording 
For jordingen må vi ta med hvor bra jordingen på anlegget er ved å beregne overgangmotstand, tverrsnitt på forskjellige jordledere, hvorfor vi har jording, hvordan det fungerer og hvilken jordelektrode vi har på anlegget. Se vår artikkel om Jordingssystemer.

Fordelingsskjema
Fordelingsskjemaet viser hvordan nett-systemet og jordingen er bygd opp, og hvordan alle kursene i anlegget er fordelt mellom hver fase.

Materialliste 
På materiallisten skriver du det materiallet du skal bruke på anlegget, her bør du ta med alt i skjemaet for å slippe å lete etter materiell i etterkant.

Verktøyliste 
Verktøylisten viser hva slags verktøy man skal bruke på fagprøven.

Flerlinjeskjema 
Flerlinjeskjema er et skjema du lager for å vise hvordan du skal koble de forskjellige delene på anlegget.

Beregningsskjema
I beregninsskjemaet skal man skrive alle de verdiene man har fått ved beregning.

Ytre påvirkninger
Ytre påvirkninger er klassifisering av område, hvor dette forteller oss om hvem som bruker anlegget. Se vår artikkel om Ytre påvirkninger.

Kapslingsgrad 
Kapslingsgrad viser hva slags grad materiellet vårt tåler, om den tåler vann og om den tåler støv. Se vår artikkel om Kapslingsgrader.

Automasjon 
I automasjon må man lage skjemaer for styrestrømmen, hovedstrømmen, rekkeklemmetabell, funksjonsbeskrivelse og arrangementstegning. Man må vite hvordan det skal gjøres, hvordan man skal feilsøke og hvordan et automasjonsanlegg funker.

Data og tele
I data og tele delen må man kunne koble, teste, vite om hva slags kabel som skal brukes, hva slags materiell som skal brukes og hva egenskapene til materiellet er. Man bør lage et eget ark med forklaring og ha med produktbeskrivelse.

DEL 2 - Gjennomføring (tid 3-4 dager) 
Utførelse etter at man har blitt ferdig med planleggingsdelen starter gjennomføringsdelen. I denne delen må man ha hentet det nødvendige materielle som man får under planleggingen. Begynn med å sette opp det som føles lettest å begynne med, det gjelder å gjøre ferdig alle delene fortest mulig, da man kan feilsøke og finne eventuelle feil i anlegget i etterkant. Man bør begynne med elenergi, for dette er den største delen i fagprøven, deretter kan man ta automasjon eller data anlegget. Det er lurt å starte med den vanskeligste delen fordi dette sparer tid, før man går over til det enkleste arbeidet.

Kobling av kursene 
Man begynner med å sette opp materielle til kursen, deretter skal man sette opp kabel for kursen og til slutt koble det. Koblingen kan man se i produktbeskrivelsen og koblingsskjemaet man har laget. Fra produktbeskrivelsen kan du finne ut om plassering, kapslingsgrad, funksjon og beskrivelse om produktet.

Jordingssystem
På jordingsanlegget setter man opp en utjevningskinne der alt av jordingen skal kobles, for eksempel fra utjevningsskinnen skal det kobles til skinnen i skapet og videre til alle kursene. Det må utføres måling på alle jordledere, noe som skal gjøres med en eurotester.

Fordelingsskap 
Her bør du ta med det som er nødvendig for å bygge sikringsskapet, kurssikringer, overbelastningsvern, overspenningsvern og jording.

Svakstrømsanlegg 
Svakstrømsanlegget skal man plassere på høyre side, dette må man kunne koble, feilsøke/teste, og forklare til sensor.

Automasjon 
Automasjonsanlegget kobler man i et skap som er plassert på den venstre siden, dette kobles etter de tegningene man har tegnet og skjemaene man har laget.

Sortering av avfall
Det er viktig å holde arbeidsstedet ryddig, dette må gjøres hverdag med jevne mellomrom. Vi gjør dette for å unngå risiko som kan bli forårsaket av dette, ettersom dette kan skape faremomenter ved arbeid og gi et inntrykk på dårlig arbeid ved å la søppel ligge igjen ettersom dette skal vises frem til sensor. EL-avfall må kastes i riktig søppelkasser eller containere og må sorteres fra annet type søppel, fordi dette danner farlige gasser.

Feilsøking 
Hvis anlegget ikke fungerer som den skal man feilsøke for å finne den feilen og rette den opp. Dette gjør vi med å bruke måleinstrumenter, man kan med en eurotester og en multimeter finne feil.

Sluttkontroll 
Sluttkontrollen går ut på å kontrollere at anlegget er i orden visuelt og funksjonelt, der vi ser om det er noen feil vi kan finne med installasjonstester eller noen synlige feil. Sjekk ut vår artikkel for Sluttkontroll.

Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts