Beregning av overbelastningsvern

Overbelastnings vern
Overbelastningsvern har vi for å beskytte kabel fra overbelastning, fordi overbelastning gjør kabelen farlig varm. Overbelastningsvern dimensjoneres etter effekt bruket på anlegget, man skal i tillegg til den effekten ta med en fremtidig utvidelse på 20%

Formel for overbelastningsvern

Formelen under kan benyttes ved alle installasjoner, men ved 230/400V TN-system er det viktig å bruke rett spenning når effekten for hver enkelt kurs skal beregnes.

TN - Nett

  • Enfase = 230V
  • Tofase = 400V
  • Trefase(og 3P+N) = 400V x √3
IT - Nett
  • Tofase= 230V
  • Trefase = 230V x √3
Iov

Beregning av formelen

Vi får en total effekt på 25000W i en bolig og det er 7 antall kurser på en IT anlegg, da må vi sjekke i tabell 5,4c hva samtidighetsfaktoren er.


SamtidighetsfaktorSamtidighetsfaktor (sannsynligheten av at alt er på samtidig)
Ptotal (den totale effekten av anlegget)
Un (den nominelle spenningen i anlegget)
1.2 (reserve kurser på anlegget for fremtidig utvidelse)
I tabellen ovenfor finner vi ut at for 7 kurser er samtidighetsfaktoren 0,6 for bolig.
Iov IT anlegg

25000W x 0,6 = 15000W / 1,73 (roten av 3) x 230V =397,7 (roten av 3 ganget med spenningen)
15000W / 397,7 = 37.7A x 1,2 = 45.2A
Sikringsstørrekser

Vi må ikke glemme 20% fremtidlig utvidelse på anlegget.
Deretter så må man velge riktig størrelse sikring fra tabellen.
For 45,2A så må vi bruke en 50A OV.


Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

12 kommentarer

Skriv kommentarer
26. mai 2016 kl. 14:43 delete

Hei bare lurte på om 20% utbyggingsmulighet er et fastsatt krav? isåfall hvor finner jeg denne infoen?

Reply
avatar
27. mai 2016 kl. 15:31 delete

Hei Trond,
20 % utvidelse er ikke et krav, men noe vi tar med for at kunden kan sette på det han ønsker å ha av forbruksutstyr videre i fremtiden. Dette gjør vi for at det ikke skal bli noe problem for overbelastningsvernet å tåle den strømmen påført som gjør at anlegget er driftsikker i enhver tid.

Dette kan du finne i montørhåndboka 2014 side 113, punkt 5.4.5.2 Dimensjonering av installasjonens overbelastning.

Med vennlig hilsen
Elfag Entusiastene

Reply
avatar
Anonym
5. september 2016 kl. 09:34 delete

Hvordan beregner du OV når det er snakk om enfase 230V IT Nett? Holder det å gange kurssikringene med samtidighetsfaktor?

Reply
avatar
5. september 2016 kl. 19:32 delete

Hei,
På IT nett har man 230V mellom L1 og L2 som er tofase, men på TN nett har vi 230V mellom L1 og N dette kalles for enfase, og den skal regnes på samme måte som i IT nett.
Formelen for den blir slik: Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / 230, denne formelen gjelder ikke for blandede sikringer med 3 fas og 2 fas i fordeling.

Elfag Entusiastene

Reply
avatar
Anonym
29. januar 2017 kl. 23:15 delete

Hei, skjønte ikke helt det med å dele 25000W med 0.6 = 15000W, også å videre dele 15kW med I.ov 397.7A? Fint hvis dere kan forklare meg å forstå det.

Reply
avatar
2. februar 2017 kl. 22:44 delete

Hei, i et installasjon blir ikke kursene belastet fullt hele tiden, og hvor mye av alle kursene blir brukt samtidig, kalles for samtidighetsfaktor. Samtidighetsfaktoren er avhengig av hvor mange kurser man har. I vår tilfelle har vi 7 kurser som tilsvarer 60%, sansynlighet av bruk, samtidig = 0,6. Vi deler derfor den med totale effekten vi har på anlegget. 397,7 tilsvarer 230V ganget med roten av 3, vi ganger dette pågrunn av at vi har en 3 fas OV. Dette kan du lese mer om i NEK 400.

Elfag Entusiastene

Reply
avatar
Anonym
5. mai 2018 kl. 15:28 delete

hva er formlen for 3 fas og 2 fas i fordeling.

Reply
avatar
12. mai 2018 kl. 17:53 delete

Hei.

Formelen for 3 fas og 2 fas i fordeling er følgende.
Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / Un x √3

Med vennlig hilsen
Elfag Entusiastene

Reply
avatar
7. september 2018 kl. 11:51 delete

Hei. Lurere på hvor du får 1.2 (hva det står for) i fra av 20%. Forøvrig er dette feil, grunnet til ny NEK 400:2018, som sier at du skal ha en kapasitet på 30% utvidelse av anlegget.

Reply
avatar
18. september 2018 kl. 19:54 delete

Hei.

Takk for at du la merke til dette, denne artikkelen ble skrevet i 2015, og stemmer med NEK 400 og montørhåndboka fra 2014. Vi skal oppdatere alle våre artikler så de stemmer til nyeste NEK.

Med vennlig hilsen
Elfag Entusiastene

Reply
avatar
Anonym
2. februar 2019 kl. 15:30 delete

Hvordan vil formelen se ut for et 230/400 TN - S anlegg? Mener å ha lest i nyeste nek 400, at i et 230/400V anlegg skal du dele på 3 istedenfor å to kvadratroten av 3. slik: Effekt x samtidighetsfaktor (dele på)
3 x 400

Reply
avatar
Anonym
9. desember 2019 kl. 11:47 delete

Skjønner ikke helt hva "tofase" 400V betyr? Det er jo Enten enfase (L1 N L2 N L3 N) Eller trefase (L1, L2, L3 N)?

Reply
avatar