Hvordan beregne korreksjonsfaktor?

Korreksjons faktor
Når man beregner krav 1 og krav 2 på visse steder, må man ta til hensyn av korreksjonsfaktor. 
Det er kabelen vi setter opp for kursen som kan ligge ved flere kabler og at det kan være temperatur som overstiger fra 30°C. Når disse faktorene kommer inn så blir den virkelige Iz (kabelens strømføringsevne) noe annet, og dette er noe vi må ta hensyn til.

Korreksjon for omgivelsestemperatur
Når omgivelsetemperaturen overstiger fra 30°C må vi korrigere Iz, for å finne den riktige strømføringsevnen på kabelen. Dette kan man se i tabellen under 52b-14.
Korreksjonsfaktor for temperatur.
Korreksjon for nærføring av flere kabler
Forlegges flere kabler med innbyrdes avstand mindre enn 2 ganger, må vi korrigere for dette i strømføringsevnen.


Hvordan utføre beregning av korreksjonsfaktor

Eksempel: 3500W | 230V | bolig | 35°C | 3 kabler på vegg | PVC kabel | åpent anlegg
Regn ut belastningsstrømmen.
Ib = P/U = 3500W/230V = 15,2A ≤ In = nærmeste sikringen blir da 16A

Så må du finne hva korreksjon for 35°C omgivelsestemperatur er, dette gjør du fra tabell 52b-14.

35°C = 0.94, deretter finner vi ut hva korreksjon for nærføring av flere kabler fra tabell 52b-17
Fra tabellen leser vi at korreksjonsnærføring av 2 kabler blir 0,85.

Nå skal du regne ut korrigert strømføringsevne. Iz avlest fra referanseinstallasjonsmetode tabell 52b-1.I2 = 16A x 1,45 =23,2A < Iz = 27A, 2,5mm² kabel (gjelder for bolig opptil 4mm²)
Iz = Iz avlest x ktemperatur x knærføring   
Iz = 27A  x 0,94 x 0,85 =  21,5ADeretter forsikrer vi oss om at beregninger er overens med Iz.Ib < In = 15,2A < 16AI2 < Iz = 16 x 1,45 = 23,2A<  Ny Iz = 21,5 ikke ok!


Hvis det ikke er overens med beregningene, må vi gå opp med tverrsnittet.


Nå prøver vi med en 4mm2 kabel, Izavlest = 36A


Iz = 36A x 0,94 x 0,85 =  28,7A
27 < 28,7 Ok!


Formel for korrigert Iz

Iz = Iz avlest x ktemperatur x knærføring

Husk å dele og like oss på våre sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts