Hvordan beregne korreksjonsfaktor?

Korreksjons faktor
Når man beregner krav 1 og krav 2 på visse steder må det tas hensyn til korreksjonsfaktor. 
Korreksjonsfaktor må legges inn når det ligger flere kabler sammen og når det er temperaturer som overstiger 30°C. Når disse faktorene kommer inn så blir den virkelige Iz (kabelens strømføringsevne) noe annet, og dette må sjekkes.

Korreksjon for omgivelsestemperatur
Når omgivelsetemperaturen overstiger fra 30°C må vi korrigere Iz for å finne den riktige strømføringsevnen på kabelen. Dette kan man se i tabellen under 52b-14.
Korreksjonsfaktor for temperatur.
Korreksjon for nærføring av flere kabler
Forlegges flere kabler med innbyrdes avstand mindre enn 2 ganger må vi korrigere for dette i strømføringsevnen.


Hvordan utføre beregning av korreksjonsfaktor

Eksempel: 3500W | 230V | bolig | 35°C | 3 kabler på vegg | PVC kabel | åpent anlegg
Regn ut belastningsstrømmen.
Ib = P/U = 3500W/230V = 15,2A ≤ In = nærmeste sikringen blir da 16A

Deretter må du finne hva korreksjon for 35°C omgivelsestemperatur er. Det gjør du ved å bruke tabell 52b-14.

35°C = 0.94, så finner vi ut hva korreksjon for nærføring av flere kabler fra tabell 52b-17 er. 
Fra tabellen leser vi at korreksjonsnærføring av 2 kabler blir 0,85.

Nå skal du regne ut korrigert strømføringsevne Iz avlest fra referanseinstallasjonsmetode tabell 52b-1.I2 = 16A x 1,45 =23,2A < Iz = 27A, 2,5mm² kabel (gjelder for bolig opptil 4mm²)
Iz = Iz avlest x ktemperatur x knærføring   
Iz = 27A  x 0,94 x 0,85 =  21,5ATil slutt forsikrer vi oss om at beregninger er overens med Iz.Ib < In = 15,2A < 16AI2 < Iz = 16 x 1,45 = 23,2A<  Ny Iz = 21,5 ikke ok!


Hvis det ikke er overens med beregningene må vi gå opp med tverrsnittet.


Nå prøver vi med en 4mm 2 kabel, Izavlest = 36A


Iz = 36A x 0,94 x 0,85 =  28,7A
27 < 28,7 Ok!


Formel for korrigert Iz

Iz = Iz avlest x ktemperatur x knærføring

Husk å dele og like oss på våre sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts