Jordingssystemer

jordingssystem
Hensikten med jordingssystemer
Jordingssystemer er en viktig del av sikkerheten i elektriske anlegg. Hensikten med jordingssystemer er å sikre personer og dyr mot farer ved berøring av «utsatte ledende deler».
Disse systemene skal føre feilstrømmer til jord. Feilstrømmer kan blant annet komme av at isolasjonen rundt en strømførende leder blir skadet. Denne strømførende lederen kan da komme i kontakt med for eksempel dekslet til en komfyr. Et deksel som kan komme bort i en spenningsførende del eller leder, kaller vi for utsatt ledende del. Dette kan føre til at mennesker eller husdyr ved berøring av to utsatte ledende deler kan få feilstrømmen gjennom seg, dersom delen ikke er jordet. Det er derfor viktig å jorde alle utsatte ledende deler. Et eksempel på hvordan du kan jorde komfyren er via jordledningen i kabelen og til hovedutjevningsskinnen. Dette vil føre til at feilstrømmen vil gå minste motstands vei til jordskinnen, og det er kun en ufarlig liten strøm som vil gå gjennom personen. Om komfyren ikke er jordet kan det passere livstruende feilstrømmer gjennom personen.

Utstyr brukt til jording:
  • Jordlederen i PR - kabel (GG/PN) inn på jordskinne i sikringsskap.
  • Hovedjord fra sikringsskap til hovedjordskinne ved hovedvannkran.
  • Jording i fundament eller bakke (spyd) til hovedjordskinne.
  • Utjevningforbindelse (til utsatt ledende deler)

Jordelektroder
Som jordelektroder kan man bruke spyd, bånd eller tråd, plater, elektroder i eller under fundament, armering i betong og metallkonstruksjoner i jord (ikke rør). Valg og utførelse avhenger av installasjonens karakter, størrelse og av grunnforholdene på stedet.

Jordelektroden skal sørge for at installasjonens jordingssystem og jordsmonnet (bakken) i omgivelsene får samme potensiale. I tillegg skal jordelektroden også lage forbindelse til jord, slik at eventuelle jordfeilstrømmer som følge av overledning (isolasjons svikt) eller atmosfæriske utladninger (lynnedslag) kan ledes tilbake til jord.


Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Kilder: Montørhåndbok 

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts