5 sikre

Hva er 5 sikre?

5 sikre er en verktøykasse som inneholder 5 dokumenter for å planlegge, gjennomføre og fullføre et elektrisk anlegg på en sikker måte.


Risikovurdering
Man begynner med å planlegge og vurdere risikoen av et anlegg i henhold til forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg FEL§16, dette for å sikre mennesker, husdyr og eiendom beskyttet mot fare fra skader.

  1. Rapport fra risikovurdering (pdf) og veiledning (pdf)
  2. Sjekkliste for risikovurdering før planlegging, prosjektering og utførelse - bedriftsintern (pdf) med veiledning (pdf)
Kursforetegnelse
Kursfortegnelsen er en beskrivelse av anlegget/kursene i henhold til fel§12, denne forklarer hvor forskjellige kurser går og brukes for. Denne må plasseres i sikringsskapet eller i nærheten i henhold til NEK 400:2006.

   3. Standard kursfortegnelse (pdf)

Sluttkontroll
Sluttkontroll er utført med hjelp av installasjonstester og blir utført når anlegget er ferdig. I henhold til fel§12

   4. Rapport fra sluttkontroll (pdf) 
      Veiledning til rapport fra sluttkontroll (pdf)

Utstyrsdokument
Et utstyrsdokument er et dokument som inneholder hvilken type materiell du har brukt, denne forklarer hvor det er plassert og hvilken leverandør som har laget den.

Samsvarsærklering
Det skal ved sluttført arbeid av anlegget skrives en samsvarsærklering, dette skal gjøres i henhold til fel§12. Vi gjør dette for å garantere at anlegget er gjort i henhold til sikkerhetskravene.

 5. Samsvarserklæring (pdf)


Husk å like oss på våre sosiale medier!

Linker hentet fra https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/

Elfag på 1-2-3

Vi har lansert vår EGEN brukervennlig app, denne inneholder nyttige artikler, kalkulatorer og bryterkoblinger rettet til elektrofaget. Elfag på 1-2-3 vil veilede deg med gode og verdifulle tips til fagprøven!       
Elfag
På 1-2-3
Husk å like oss på våre sosiale medier, og ikke glem å abonnere på kanalen vår for kommende oppdateringer og videoer.

Veien til fagprøve

Fagprøve, er noe alle etter læretiden er over, skal opp til. Fagprøven er nervepirrende og meget stressende, men i denne artikkelen skal vi fortelle dere at den ikke trenger å være noen av de delene, dersom man vet hva det skal legges vekt på, hva man kan forvente skal komme på prøven og hva man kan bli spurt av sensor.

Veien til fagprøve
Etter endt læretid får du et brev sendt hjem med tid og dato som du skal møte opp til for å få fagprøven. Prøven kommer til å bestå av en oppgave og når det gjelder elektrikerfaget, får du tre deler i permen. Disse er elektro, automasjon og data. Hva det legges mest vekt på er elektro. Permen inneholder også vurderingskriteriene for de forskjellige karakterene, nemlig ikke bestått, bestått og meget godt bestått. Disse kriteriene blir gitt etter hvor mye arbeid, læring og kunnskap du har innenfor faget.

Fagprøven varierer litt blant alle områder i Norge, men hensikten er felles - å kunne se at man har forstått arbeidet og faget, og kan håndtere ting med sikkerhet.

Fått ikke bestått, hva nå?
Om du ikke har bestått fagprøven første gang er dette veldig kjedelig og kjipt, men heldigvis får man tatt opp fagprøven etter 3 måneder, men en ny sensor. I tillegg slipper man å betale for å ta prøven på nytt, men om du ikke består andre gang må du betale selv.

Fått meget godt bestått
Om du har fått meget godt bestått på fagprøven er dette veldig positivt. Et meget godt bestått fagprøve betyr at du har god kunnskap og forståelse for faget, og dette vil gi deg 25 studiepoeng når du videre ønsker å ta høyere utdanning.

Spørsmål som kan forventes å komme på prøven
Elektro er et stort og bredt fag, og derfor kan bli spurt om hva som helst angående dette, men hva det legges mest vekt på er sikkerheten. Med sikkerhet menes det sikkerhet på menneske, dyr og anlegget.
Sensor velger å stille spørsmål utifra oppgaven som har blitt tildelt, men kan selvfølgelig spørre alt innenfor faget.

Les også våre artikler: Tips til fagprøve og Tips til fagprøve del 2, og glem ikke å like oss på våre sosiale medier!

Lykke til!

Lys kalkulator

Overgangsmotstand

Overgangsmotstand er motstand mellom utsatte ledende deler og jord, denne resistansen er viktig å vite, i et anlegg for å unngå farlige berøringsspenninger. Overgangsmotstand også kalt for jordingsresistans, denne kan måles eller beregnes.

Dette er for å få berøringsspenningen til å ikke overstige 50 volt som er den maksimale tillatte berøringsspenningen for mennesker og 25 volt for dyr. For å finne ut om overgangsmotstanden må vi vite hva slags jordsmonn(bakke) vi har, vi må deretter bruke tabell 3.1b (omtrentlig jordingsresistans).
Hvis anlegget har dobbelt isolert kabel frem til kursene i anlegget og jordfeilbrytere på alle kursene med utløsningsstrøm på 30mA, vil vi da ha en maks jordingsresistans på 1667 ohm, noe som tilsvarer 50V i berøringsspenning, men hvis den ikke har begge sikkerhetsbarrierene, dvs. ikke er dobbelt isolert eller og ikke har jordfeilbrytere på alle kursene, må vi gå ut ifra største jordfeilsstrømmen i anlegget. Jordfeilsstrømmen blir bestemt av trafoens størrelse og har følgende tommelfinger regel: 2mA x per kVA.


Formel 1: RA = Uc (voltage contact) / IΔn (30mA jordfeilbryter)
Formel 2: RA maks = Uc (voltage contact) / Idmaks ( masksimal jordfeilsstrøm)

For TN har overgangsmotstanden lite betydning i forhold til forventet berøringsspenning, men når elektrisk utstyr benyttes utendørs, har den imidlertid betydning for å unngå farlig berøringsspenninger mellom utsatte ledende deler og jordsmonnet rundt installasjonen.Husk å like oss på våre sosiale medier!