Spenningsfall

Hva er spenningsfall?
Spenningsfall er den forskjellen mellom sendersiden og mottakersiden i et elektrisk nett, det er et tap som må beregnes og kontrolleres av fagfolk for å ikke overstige maksimalt tap for forskjellig utstyr.

Formel for spenningsfall:


Enfase: 
Spenningsfall volt


Tofase:
Spenningsfall i volt


Trefase:


Spenningsfall i prosent:

Maksimalt spenningsfall:
For belysningsutstyr som er forsynt fra allment forsyningssystem skal det være maks spenningsfall på 3%, og for forbrukerkursene skal det være maks 5% spenningsfall. Spenningsfallet må ikke være større enn at utstyret får den spenningen den er beregnet for ved normal drift. Sjekk ut vår Kalkulator for spenningsfall.

ΔU = spenningsfall (V)
Δu = relativt spenningsfall (%)
U = hovedspenning (V)
U0 = fasespenning (V)
p = resitivitet (Ω)
I = belastningsstrøm (A)
P = lasteeffekt (kW)
Cos fi = lastens effektfaktor
A = ledertverrsnitt (mm²)


Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

Forrige