Downlights


Downlights er et vanlig valg av lysskilde i norske hus, downlights i huset gir et preg og løfter opp looken i huset. Downlights gir også veldig bra med lys i rommet, i dette artikkelet skal vi gå frem om hvordan man kan planlegge og montere downlights.

Plantegning
Downlights bør planlegges og tegnes opp før man monterer, det er her du velger plassering av lyspunktene, der man ønsker forskjellige lyspunkter bør også ses over med lux plan, da dette skal borres opp i taket/himling og kan være problematisk om man gjør feil.

Problemet som kan oppstå ved borring i himling/tak er at du kan treffe bjelke, her anbefaler vi at det brukes stenderdetektor.  

Før du skal begynne å tegne plantegningen må du begynne med å ta mål av rommet, det du skal måle i rommet er lengden og bredden, etter å ha tatt mål tegner du opp dette i forhold av målene.

I praksis vil det si hvis du ønsker 4 downlights på rad må du dele lengden på rommet 5 for å få lik avstand mellom hver downlight. 

plantegning downlights

Hvor mange skal du ha?
Dette blir bestemt ut ifra rom størrelsen, du vil gjerne ha de i symmetri og nok til at rommet har godt med lys, for å gjøre det enklere kan det brukes lumen kalkulator for å se hvor mange lyspunkter det trengs i taket for å gi godt med lys i rommet. 

Valg av downlights
Når du har laget en tegning og kalkulert lumen, kan du starte med å velge downlights. Nå tar du å sjekker produktbeskrivelsen av downlights, der finner du hvilken effekt det er, hvilken farge de har (kelvin), om de kan tiltes, om de har sokkel alt ut ifra tegning og, smak og behag.

Kabel
Det skal benyttes PEX isolasjon på kabel for downlights, Det er vanlig å bruke PLS kabel på downlights. PLS kabel er av type PEX kabel som tåler 90 grader og noen lyspærer har høyere varme utgivning.

IsoFix/Kasse
Det må tas hensyn til om downlights kan plasseres direkte i isolasjon eller legges i kasse. Dette står skrevet i produktbeskrivelsen og den må følges slavisk.

Dimmer/Bryter
Du kan bruke hvilken som helst bryter på downlights, men når du velger dimmer så må du vite litt om hva slags effekt de klarer å ta og om de klarer i hele tatt å ta downlights da de kan ha lite effektforbruk (gjelder LED), dette finner man i produktbeskrivelsen til dimmeren.

5 sikre

Hva er 5 sikre?

5 sikre er en verktøykasse som inneholder 5 dokumenter for å planlegge, gjennomføre og fullføre et elektrisk anlegg på en sikker måte.


Risikovurdering
Man begynner med å planlegge og vurdere risikoen av et anlegg i henhold til forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg FEL§16, dette for å sikre mennesker, husdyr og eiendom beskyttet mot fare fra skader.

  1. Rapport fra risikovurdering (pdf) og veiledning (pdf)
  2. Sjekkliste for risikovurdering før planlegging, prosjektering og utførelse - bedriftsintern (pdf) med veiledning (pdf)
Kursforetegnelse
Kursfortegnelsen er en beskrivelse av anlegget/kursene i henhold til fel§12, denne forklarer hvor forskjellige kurser går og brukes for. Denne må plasseres i sikringsskapet eller i nærheten i henhold til NEK 400:2006.

   3. Standard kursfortegnelse (pdf)

Sluttkontroll
Sluttkontroll er utført med hjelp av installasjonstester og blir utført når anlegget er ferdig. I henhold til fel§12

   4. Rapport fra sluttkontroll (pdf) 
      Veiledning til rapport fra sluttkontroll (pdf)

Utstyrsdokument
Et utstyrsdokument er et dokument som inneholder hvilken type materiell du har brukt, denne forklarer hvor det er plassert og hvilken leverandør som har laget den.

Samsvarsærklering
Det skal ved sluttført arbeid av anlegget skrives en samsvarsærklering, dette skal gjøres i henhold til fel§12. Vi gjør dette for å garantere at anlegget er gjort i henhold til sikkerhetskravene.

 5. Samsvarserklæring (pdf)


Husk å like oss på våre sosiale medier!

Linker hentet fra https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/

Elfag på 1-2-3

Vi har lansert vår EGEN brukervennlig app, denne inneholder nyttige artikler, kalkulatorer og bryterkoblinger rettet til elektrofaget. Elfag på 1-2-3 vil veilede deg med gode og verdifulle tips til fagprøven!       
Elfag
På 1-2-3
Husk å like oss på våre sosiale medier, og ikke glem å abonnere på kanalen vår for kommende oppdateringer og videoer.

Veien til fagprøve

Fagprøve, er noe alle etter læretiden er over, skal opp til. Fagprøven er nervepirrende og meget stressende, men i denne artikkelen skal vi fortelle dere at den ikke trenger å være noen av de delene, dersom man vet hva det skal legges vekt på, hva man kan forvente skal komme på prøven og hva man kan bli spurt av sensor.

Veien til fagprøve
Etter endt læretid får du et brev sendt hjem med tid og dato som du skal møte opp til for å få fagprøven. Prøven kommer til å bestå av en oppgave og når det gjelder elektrikerfaget, får du tre deler i permen. Disse er elektro, automasjon og data. Hva det legges mest vekt på er elektro. Permen inneholder også vurderingskriteriene for de forskjellige karakterene, nemlig ikke bestått, bestått og meget godt bestått. Disse kriteriene blir gitt etter hvor mye arbeid, læring og kunnskap du har innenfor faget.

Fagprøven varierer litt blant alle områder i Norge, men hensikten er felles - å kunne se at man har forstått arbeidet og faget, og kan håndtere ting med sikkerhet.

Fått ikke bestått, hva nå?
Om du ikke har bestått fagprøven første gang er dette veldig kjedelig og kjipt, men heldigvis får man tatt opp fagprøven etter 3 måneder, men en ny sensor. I tillegg slipper man å betale for å ta prøven på nytt, men om du ikke består andre gang må du betale selv.

Fått meget godt bestått
Om du har fått meget godt bestått på fagprøven er dette veldig positivt. Et meget godt bestått fagprøve betyr at du har god kunnskap og forståelse for faget, og dette vil gi deg 25 studiepoeng når du videre ønsker å ta høyere utdanning.

Spørsmål som kan forventes å komme på prøven
Elektro er et stort og bredt fag, og derfor kan bli spurt om hva som helst angående dette, men hva det legges mest vekt på er sikkerheten. Med sikkerhet menes det sikkerhet på menneske, dyr og anlegget.
Sensor velger å stille spørsmål utifra oppgaven som har blitt tildelt, men kan selvfølgelig spørre alt innenfor faget.

Les også våre artikler: Tips til fagprøve og Tips til fagprøve del 2, og glem ikke å like oss på våre sosiale medier!

Lykke til!

Lys kalkulator