Krav 1 og krav 2

Koordinere mellom vern og kabel, elektro
Krav 1 og krav 2 er kravene for å koordinere mellom kabel og vern, dette gjør vi for å beskytte kabelen fra å bli farlig varm ved overbelastning.

Vi beregner krav 1 og krav 2 for å tilfredsstille kravene fra NEK 400, vi begynner med å beregne krav 1 der vi sjekker at merkestrømmen til sikringen er høyere enn forbruk kursens belastningstrøm. Når vi har gjort det velger vi en sikring i forhold til belastningstrømmen, dette kommer an på hvor mange amper belastningstrømmen er. 


Deretter kan vi finne ut hva den største prøvestrømmen(I₂) er, og hvor mange amper som fører til termisk utløsning ved overbelastning. Dette gjør vi ved å gange merkestrømmen med prøvestrømmen 1,45 ved vanlige sikringer, 1,3 ved OL sikringer og 1,2 ved Ck og Bk sikringer.


Når vi vet hvor mange amper som fører til termisk utløsning, velger vi en kabel som har bedre strømføringsevne (Iz) enn overbelastningen (I₂) i tabell 52b referanseinstallasjonsmetode.

Formel for krav 1 og 2:
Bolig, NEK 400:2014 823.433.1 Gjelder for tverrsnitt opptil 4 kvadrat.
Krav 1 = Ib (P/U)  In
Krav 2 = I2 (In x 1,45)  Iz

Industri: NEK 400:2014 433.1

Krav 1 = Ib (P/U)  In
Krav 2 = I2 (In x 1,45)  Iz (Iz x 1,45)   eller   Ib  In  Iz

3 fas kurs: NEK 400:2014 823.433.1 og NEK 400:2014 433.1

Krav 1 = Ib (P/U x 1,73)
Hvis det er bolig, gjelder NEK 400:2014 823.433.1 og hvis det er industri gjelder NEK 400:2014 433.1

I = øvre prøvestrøm, den minste strømmen vernet garanterer å løse ut etter en bestemt tid (normalt 1 time).


I industri kravet trenger vi ikke å ha med I hvis det er 1,45 prøvestrøm, dette er fordi Iz blir uansett større enn I kravet. Da blir det følgende kravet brukt: Ib  In  Iz, men ved UZ sikringer også kalt skrusikringer eller NH sikringer også kalt effektpatroner, er ikke prøvestrømmen 1,45, men høyere. Da må vi sjekke om prøvestrømmen ikke er høyere enn strømføringsevnen.


Ved varme over romtemperatur eller flere nærliggende kabler, må vi ta hensyn til korreksjonsfaktorBeregning av krav 1 og 2:

Eksempel:

Vi har en varmeovn i en bolig, som har en effekt på 2000W, 2 fas kurs, utført som åpen forleggning. Ib = P/U = 2000W/230V = 8,7A ≤ In = nærmeste sikring, som er 10A. I₂ = 10 x 1,45 = 14,5A (termisk utløsning)Iz = dette må vi sjekke i tabell 52b i NEK 400, tabellen viser hva strømføringsevnen er for en kabel som lagt åpen er.Iz = 19,5A som da tilsvarer en 1,5mm2 kabel. 

Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

1 kommentarer :

Skriv kommentarer
5. mai 2021 kl. 10:04 delete

HIE kan du vise regne stykke IKmax og IKmin?

Reply
avatar