Sluttkontroll

Målinger
Visuell kontroll
Før man tar å måler anlegget eller setter på spenning, skal det kontrolleres visuelt, om anlegget er i bra stand, at det ikke er noen synlige feil eller noe man har glemt. Ved visuell kontroll sjekker man om alt er koblet riktig, at det er satt opp deksler og at det ikke er ledere man ikke har koblet. Når man har gjort det kan man gå frem å måle de nødvendig målingene.


Målinger
I denne delen av kontrollen er funksjonsprøving. Den går ut på å teste og kontrollere at alt virker som det skal. For eksempel lysbrytere, varmekabler, panelovner, vifter og jordfeilbrytere.


Kontinuitet
Kontinuitet er den første målingen man tar som måles med en installasjonstester, dette er på grunn av den lave strømmen man skal sende gjennom anlegget (200mA) for å sjekke at det er god kontakt mellom jord og alle jordpunktene. Før man begynner å måle kontinuitet må det kalibreres. For å kalibrere må vi ta målepinnene sammen (vanligvis grønn og brun) og fjerne motstanden til målepinnene. Når vi har fått en verdi på installasjonstesteren skal vi kontrollere at dette stemmer overens med hva motstanden i en leder er, ved å kontrollberegne. Denne målingen skal gjøres spenningsløs. Sjekk ut vår video: Kontinuitetsmåling

Formel for kontrollberegning: R = Resitivitet (ρ) x lengde (m)/ tverrsnitt (A)

Isolasjonsmåling 

Isolasjonsmåling måler vi for å sjekke at det ikke er kontakt mellom jord og fase (jordfeil), her skal det være høy motstand. Før vi tester anlegget må vi ta ut pluggene i overspenningsvernet, da dette aktiverer overspenningsvernet og sender den spenningen ned til bakken. Vi setter målepinnene på PE skinnen i fordeling og på sikringene. Denne målingen skal gjøres spenningsløs.


Tabell 6ASpenningsmåling
Ved spenningsmåling sjekker vi om at spenningen på alle punktene er riktig. Her kan vi bruke en vanlig multimeter, spenningstester eller installasjonstester. Dette måler vi mellom L og N(L1, L2) på sikringen.

Kortslutning
Kortslutningsmåling gjør man for å sjekke at sikringen på anlegget løser ut elektromagnetisk ved minste kortslutningsstrøm. Dette sjekker vi på den lengste kabelen med det minste tverrsnittet. Vi måler dette mellom L og N(L1 og L2), da skal vi få opp Ik2pmaks verdi som installasjonstesteren gjør om til Ik2pmin, Ik2pmin uten jordfeilbryter og Ik3pmaks. Sjekk ut vår artikkel: Kortslutning

Ik2pmin = 0,76 x Ik2pmaks

Ik2pmin uten jordfeilbryter = 0,38 x Ik2pmaks
Ik3pmaks uten jordfeilbryter = 1,15 x Ik2pmaks

Jordfeilbrytertest
Når vi måler jordfeilbrytertesten sjekker vi at alle jordfeilbryterene løser ut mellom 50-100% utløserstrøm og at den løser ut innen 0.4 sekunder i IT, TT og TN anlegg. Dette skal måles mellom sikringen L og N og PE skinne i fordeling. Sjekk ut vår artikkel: Jordfeilbryter

Funksjonsprøving
Etter at man har målt og sjekket at alt stemmer, skal vi funksjonsteste og teste at alt virker som det skal. For eksempel lysbrytere, varmekabler, panelovner, vifter og jordfeilbrytere.

Dokumentering
Når man har målt hver enkel kurs med hver måling, skriver vi ned disse verdiene, dette skriver vi ned for å vise at det er kontrollert og at det er innenfor kravene.


Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Kilder: NEK 400-6 Verifikasjon

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts