Selektivitet

Selektvitet er at kun det vernet nærmest feil løser ut, enn å løse ut noen andre vern, dette er for å ivareta driftsikkerheten i anlegget. Det er klare krav til selektivitet ved planlegging og vurdering av risiko under veiledningen i FEL§16. For at anlegget skal ha driftsikkerhet velger man vern ut ifra tidsforsinkelse og fra samme leverandør. Sjekk ut hvilken jordfeilbrytere som ivaretar selektivitet i forhold til vern.

Hva skal man passe på ved selektivitet
Det man skal passe på er at det er driftsikkerhet enhver tid, noe man finner ved å sjekke leverandørens produktbeskrivelse om hvilket vern ivaretar selektivitet, i forhold til størrelse og type jordfeilbryter.

Eksempel på selektivitet mellom vern
Hvis du har et 10A vern skal det foranliggende vernet minst ha en størrelse større enn 10A, for eksempel et 13A vern for å få selektivitet.

Eksempel på selektivitet mellom jordfeilbrytere
Hvis du har et type G jordfeilbryter som har rask utløsning må den foranliggende ha tregere utløsning som type S jordfeilbryter for å ivareta selektivitet mellom jordfeilbryterne.

Selektivitetstabell
Selektivitetstabell
Husk å like oss på våre sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts