Overføring av kraft

Overføring av kraft
Ledningsnettet i Norge er delt opp i tre nivåer, sentralnettet, regionalnettet og distribusjonnettet.

KraftSentralnettet
Sentralnettet kan sammenlignes med riksveier, siden det er et landsdekkende ledningsnett som overfører strøm fra landsdel til landsdel. Spenningsnivået er vanligvis 300kV og 420kV. Fordelen med det høye spenningsnivået er at det over lange avstander blir mindre energitap i ledningsnettet 2-3 % tap på 420kV.


Regionalnettet
Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier. Regionalnettet transporterer ofte strøm fram til den kommunen der du bor. Spenningsnivået er vanligvis 66kV og 132kV.


Distribusjonsnettet
Det lokale distribusjonsnettet kan sammenlignes med de lokale veiene. Distribusjonsnettet transporterer strømmen det siste stykket fram til transformatorkioskene. Spenningsnivået er vanligvis 11kV eller 22kV. Ut fra transformatorkioskene blir strømmen transportert inn i huset ditt. Spenningen er på 230 V eller 400 V.

Ved overføring av energi ønsker vi å ha en så høy spenning som mulig for å få minst mulig tap i kraftledningene. Spenningen som brukes er 300 000 V(300kV) og 420 000 V(400kV). Hvis spenningen er lavere hadde tapet blitt stort. Energi produsert i Nord Norge ville for det meste gått tapt før den nådde Sør Norge. Dette er et problem når det er lang avstand mellom siste transformator og huset som skal forsynes. Det brukes transformatorer for å forandre spenningen ved overføringer for å få minst mulig tap.

Transformator
Transformatoren består av en jernkjerne med to eller flere spoler. Transformatoren blir brukt til å omforme en vekselspenning til en høyere eller lavere vekselspenning. 

En transformators primærspole kobles til en vekselspenning. Det går en vekselstrøm gjennom primærspolen. Da dannes det et magnetfelt. Dette magnetfeltet samles i jernkjernen og påvirker sekundærspolen. I sekundærspolen dannes (induseres) det en ny spenning. Hvor høy denne spenningen blir, er avhengig av mange vindinger sekundærspolen har. Jo flere vindinger det er, desto høyere spenning dannes (induseres) det i sekundærspolen. Hvis transformatoren har tre vindinger på primærspolen og seks vindinger på sekundærspolen blir spenning dobbelt så stor.Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts