FormelsamlingFinn eller beregne
Verdier og prefikser
Kommentar
Referanse

Overbelastning


Nek 400:2014 433
1
Belastningsstrøm (A)
Ib
Beregn eller før inn oppgitte verdier

2
Vernets merkestrøm In (A)
In
Se i produktkatalog IbIn

3
Referanseinstallasjonsmetode

Måten kabelen legges eller monteres
NEK 400:2014 tabell 52b-1
4
Type kabel isolasjon (PVC eller PEX)


NEK 400:2014 tabell 52b-1
5
2 eller 3 ledere i kabelen


NEK 400:2014 tabell 52b-1
6
Strømføringsevnen (A)
Iz

NEK 400:2014 523 - tabell 52b-1, 52b-2, 52b-4
7
Kabeltverrsnitt (mm2) Kontroller med særnorske krav


NEK 400:2014 tabell 52b-1, 52b-2, 52b-4
8
Korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur
Omgivelses temperatur
Korreksjonsfaktor
Vanlig omgivelsestemperatur er 30C og tilsvarer 1
NEK 400:2014 tabell 52b-14
C

9
Korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur
Ant. Kabler til sammen
Korreksjonsfaktor
Ingen kabler lagt sammen tilsvarer 1
NEK 400:2014 tabell 52b-17


10
Ny Iz med korreksjonsfaktor
Iz x Ktemp x Knær
Multipliser med punkt 8 og 9 for ny Iz (sjekk formel)

11A
Når krav 1 og krav 2 i bolig er lik 6mm2 eller høyere gjelder industri krav
Ib ≤ In ≤ Iz
Før inn verdier, hvis ikke OK gå tilbake til punkt 6 og øk Iz og øk tverrsnittet i punkt 7. Test så på punkt 11
NEK 400:2014 433.1
11B
Krav 1 i industri
Ib ≤ In ≤ Iz
NEK 400:2014 433.1
12
Kontroller med særnorskekrav for 1,5mm2, 2,5mm2 og 4mm2 (gjelder industri)
In = 10A skjult installasjon minimum 1,5mm2

NEK 400:2014 533.2
In = 13A skjult installasjon minimum 2,5mm2
In = 13A åpen installasjon minimum 1,5mm2
In = 16A åpen/skjult installasjon minimum 2,5mm2
In = 20A skjult installasjon minimum 4mm2
In = 25A åpen installasjon minimum 4mm2
13A
Krav 2 når tverrsnittet er mindre eller lik 4mm2
I2 < Iz
I2 er hvor stor strøm vernet må ha for å løse på 1 time, dette fås fra leverandøren produktkatalog
For å begrense brannfaren har 1,45 x iz blitt fjernet i krav 2.
NEK 400:2014 823.433.1
13B
Krav 2 på industri eller når tverrsnittet er lik eller over 6mm2 i bolig
I2 < Iz x 1,45
I2 er hvor stor strøm vernet må ha for å løse på 1 time, dette fås fra leverandøren produktkatalog
For å begrense
NEK 400:2014 433.1
14
Hva blir størrelsen på overbelastningsvernet
1.       Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / 3 x Un

2.       Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / Un

Hvis vi har 3 fas og 2 fas vern i anlegget må vi bruke formel nummer 1, vi må uansett bruke formel nummer 1 om vi har 2 fas vern, men 3 fas OV.

Hvis vi kun har 2 fas vern og 2 fas OV må vi bruke formel nummer 2  
Tabell 5,4C Samtidighetsfaktor

Spenningsfall


NEK 400:2014 525
15A
Spenningsfall i volt
Enfase =
Tofase = 
Trefase=


Beregner spenningsfall på lengre kabler.
NEK 400:2014 525
15B
Spenningsfall i prosent


For lys skal spenningsfallet være under 3% og annet 5%
NEK 400:2014 525, tabell 52FKortslutning


NEK 400:2014 434
16A
Kortslutning, bergen Ik2pmin eller Ik1pmin
Un x 0.95 / 2 x (Zytre + (rfase x l))
Ik2pmin kan beregnes eller måles. Ik1pmin kan man finne lengde på i montørhåndboka.
NEK 400:2014 434
16B
Hva blir vernets I4 verdi?
I4 verdi =
Bkar – 3 x In
Ckar – 5 x In
Dkar – 10 x In
Denne verdien sjekker vi når vi har store startstrømmear, vi sjekker den for å se at vernet ikke løser ut ved startstrøm.
Produsentens produktbeskrivelseø
16C
Hva blir vernets elektromagnetiske utløserstrøm I5?
Sjekk karakteristikk og gang merkestrømmen til vernet eks. B kar x In = 5 x 10A = 50A
I5 verdi =
Bkar – 5 x In
Ckar – 10 x In
Dkar – 20 x In

I5 til vernet skal være mindre enn Ik2pmin så vernet garanterer å løse ut momentant (0.1s)
Produsentens produktbeskrivelse

Jording


NEK 400:2014 204
17A
Hva blir maksimale overgangsmotstanden i anlegget? (RAmaks )
RAmaks= Uc / In = 50V / 0,03A = 1667
Maksimale overgangsmotstanden når man har 30mA jordfeilbryter på alle kursene og dobbelt isolert kabel på inntakskabelen og målersløyfene.
Tabell 3.1B Montørhåndboka, omtrentlig jordingsresistans

Jordelektrode: NEK 400:2014 5-54 542.2

Jordingssystemer: NEK 400:2014 542
17B
Hva blir maksimale overgangsmotstanden i anlegget? (RAmaks )
RAmaks= Uc / Idmaks = 50V /? = 1667
Idmaks = 2mA x per KVA
Idmin = 0,5mA x per KVA
Trafoytelsen = KVA
Maksimale overgangsmotstanden når man ikke har 30mA jordfeilbryter på alle kursene og dobbelt isolert kabel på inntakskabelen og målersløyfene.
Tabell 3.1B Montørhåndboka, omtrentlig jordingsresistans

Jordelektrode: NEK 400:2014 5-54 542.2

Jordingssystemer: NEK 400:2014 542

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts