Evolusjonen av elektrisitet

Evolusjonen av elektrisitet
I dagens samfunn er elektrisitet svært viktig. Det er en type energi vi omformer så lett til andre typer av energi, som varme, lys eller bevegelse i en motor. Det er ofte slik at alle ting har en begynnelse, og derfor skal vi i denne artikkelen gi et innblikk på evolusjonen av elektrisitet.

Menneskets kunnskap om magnetisme og statisk elektrisitet begynte for mer enn 2000 år siden, før de ble anerkjent for å være separat, men beslektede fenomener. Det var etter 1500 - tallet kunnskapen vår økte og forskere tok mer dristige skritt videre i forståelsen og utnyttelsen av disse kreftene. De neste 500 årene vil se en rekke funn som avanserte vår kunnskap om magnetisme, elektrisitet og samspillet mellom dem, noe som førte til mer kraftig innsikt og revolusjonære oppfinnelser.

Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Franklins drage eksperimenter viste at lyn er elektrisitet, og han var den første til å bruke begrepene positivt og negativt ladning. Han var en amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner, diplomat og mye annet.

James Watt (1736 – 1819)
Watt gjennomførte ingen elektriske eksperimenter, men han mente at dampmaskinen ville erstatte dyrets makt, der antall hester erstattet en åpenbar måte å måle kostnad for ytelse. Han var en instrumentmaker av yrke og satte opp et verksted i Glasgow i 1757.

Alessandro Volta (1745 – 1827)
Volta var en italiensk oppfinner som var kjent for å ha oppfunnet elektrisk batteri på 1800- tallet som ble den første kilden til likestrøm.

Georg Simon Ohm (1789 – 1854)
Ohm var en tysk vitenskapsmann. Han fastslo, ved bruk av utstyr som han skapte selv, at strøm som flyter gjennom en ledning er lik med dens tverrsnittareal og omvendt lik med dets lengde som vi i dag kjenner som Ohms lov. Disse fundamentale forholdene er så viktige at de representerer i dag den sanne begynnelsen av kretsanalyse.

Michael Faraday (1791 – 1867)
Denne engelskmannen gjorde en av de mest betydeligste funnene i historien av elektrisitet, nemlig elektromagnetisk induksjon. Hans arbeid handlet om hvordan elektriske strømmer fungerer. Mange oppfinnelser ville komme fra Faradays eksperimenter, men ikke før 50 – 100 år senere.

James Maxwell (1831 – 1879)
James var en skotsk matematiker som oversatte Faradays teorier i matematiske uttrykk. En Maxwell er den elektromagnetiske enheten av magnetisk fluks, oppkalt etter ham. I dag er han ansett som en av de beste matematikerne etter Isaac Newton og Albert Einstein.

Thomas Alva Edison (1847 – 1931)
Edison var en amerikansk oppfinner som er kjent for å ha oppfunnet lyspæren. Dette førte til at hus, butikker, skoler osv ble lyst opp. Thomas var interessert i kjemi og elektronikk gjennom hele sitt liv. Han sto for det meste for likestrøm i motsetning til Nikola Tesla.

Nikola Tesla (1856 – 1943)
Tesla ble født av serbiske foreldre i 1856 og døde som en blakk og ensom mann i 1943. Tesla var den første som oppfant en vekselstrøm motor, og så for seg en verden uten stolper og kraftledninger. Han blir ofte omtalt som en av de største geniene gjennom tidene. Teslas system seiret og muliggjorde den første storskala utnyttelsen av Niagara Falls med det første vannkraftverket i 1886.

George Westinghouse (1846 – 1914)
Westinghouse ble tildelt kontrakten for å bygge de første aggregatene i Niagara Falls. Han brukte pengene sine på å kjøpe opp patenter i det elektriske feltet. En av de mange oppfinnelsene han kjøpte var transformatoren fra William Stanley. Westinghouse oppfant trykkluftbremsesystem for stans av tog. Han grunnla deretter i 1869 Westinghouse Air brake selskapet.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)
Bell ble født i Skottland og vokste opp i en familie som var interesserte og involverte i vitenskapen om lyd. Både faren og bestefaren til Bell lærte døve til å tale. En enhet av lydnivå kalles en bel i hans ære. Lydnivået er målt i tideler av et bel, eller desibel. Forkortelsen for desibel er dB.

Heinrich Hertz (1857 – 1894)
Hertz var en tysk fysiker og la grunnarbeidet for vakuumrør. Han la grunnlaget for den fremtidige utviklingen av radio, telefon, telegraf og TV. Han var en av de første til å demonstrere eksistensen av elektriske bølger. Hertz var overbevist om at det var elektromagnetiske bølger i verdensrommet.

Conrad Hubert (1855 – 1928)
Hubert var en russisk oppfinner som var kjent for oppfinnelsen av lommelykt med en av / på bryter. Selv om lommelykt er en enkel enhet, ble den ikke oppfunnet før i slutten av det 19.århundre.

Otto Hahn (1879 – 1968)
Hahn var en tysk kjemiker og fysiker, han gjorde en viktig oppdagelse som førte til den første atomreaktoren. Han avdekket fremgangsfisjon ved hvilken kjerne av atomer av tunge elementer kan bryte opp i mindre kjerner, og i prosessen frigjøre store mengder energi. Hahn ble tildelt Nobelprisen i kjemi i 1944.

Albert Einstein (1879 – 1955)
Einstein var en tysk – amerikansk kjemiker og nobelprisvinner. Hans formel viste at ett gram av masse, kan omdannes til en brusende mengde energi. For å gjøre dette må aktivitetene av atomene skje i kjernen. E = energi, M = massen og C = lysets hastighet som er 299 799 458 meter pr sekund. Når du kvadrerer 299 799 458 kan du se at det vil bare ta en liten mengde masse til å produsere store mengder energi.

Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts