Fordelingssystemer

Fordelingssystemer, IT-nett, TT-nett, TN-nett
I Norge finnes det tre forskjellige fordelingssystemer IT – Nett, TN - Nett og TT – Nett. I denne artikkelen vil vi forklare disse fordelingssystemene.

IT – nett
IT – nett er en type kraftdistribusjonsnett hvor faselederne og nøytralpunktet er isolert fra jord med et overspenningsvern. Dersom det ved for eksempel lynnedslag oppstår høy spenning vil overspenningsvernet kortslutte, altså lede til jord. Spenningen mellom fasene er 230 Volt og det fremføres ingen nøytralpunktsleder som i et TN – nett.

Den første bokstaven forteller oss om fordelingssystemets forhold til jord.
I = alle spenningsførende deler er isolert fra jord.

Den andre bokstaven forteller oss hvordan utsatte ledende deler er koblet til jord.
T = utsatte deler blir tilknyttet beskyttelsesleder og ført direkte til jord.

IT anlegg


Målinger:
L1 – L2 = 230V
L1 – L3 = 230V
L2 – L3 = 230V

Målinger mellom fase og jord:
L1 – PE = U/3 = 133V
L2 – PE = U/3 = 133V
L3 – PE = U/3 = 133V

Fordeler med IT – Nett:
  • Ofte brukt der det virkelig er behov for strøm, som sykehus, gruver osv. Dette fordi sikringen ikke løser ut ved første jordfeil.
  • Feilstrømmen ved jordfeil er mindre enn ved TT – nett.
  • Lavere berøringsspenning.

Ulemper:
  • 400 V er ikke tilgjengelig med mindre man setter opp et transformator.
  • Krever større lednings-tverrsnitt enn 400 Volt TN system.
  • Kan bli til et TT – nett ved lynnedslag hvis overspenningsvernet kortslutter.
TT – nett
TT – nettet er lik IT – nettet, men forskjellen er at transformatorens nullpunkt er jordet. TT – nettet er lite brukt i Norge, og det kan ikke sies å ha store fordeler ved bruk av dette nettet. Spenningen mellom fasene er 230 Volt.

TT anlegg


TN – nett
TN – nett benyttes i alle nye utbygginger på nye områder i Norge. Dette systemet brukes også i hele Europa. Fra 1960 – årene har TN – systemet vært i bruk i større industrianlegg.

I et TN – nett er linjespenningen 400 Volt. Fasespenningen er spenningen mellom en av fasene og null-leder.

Den første bokstaven forteller oss fordelingssystemets forhold til jord.
T = det er direkte forbindelse fra transformatorens nøytralpunkt til jord.

Den andre bokstaven forteller oss utsatt ledende delers forhold til jord.
N = utsatte deler blir tilknyttet beskyttelsesjord via N – punktet og gjennom ledningsnett.

TN anlegg

Målinger TN – nett:
L1 – L2 = 400V
L1 – L3 = 400V
L2 – L3 = 400V

Målinger mellom fase og jord:
L1 – PE = 230V
L2 – PE = 230V
L3 – PE = 230V
N – PE = 0V

Ulike TN – varianter:
TN – S
TN – S -anlegget er PE og N-leder separert helt fra transformatoren.

TN – C
I et TN – C – anlegg fungerer PE – lederen som en kombinert jord- og null-leder. Den betegnes da som en «PEN – leder»
TN – C – system er i første rekke aktuelt som energiverkets eller netteierens fordelingssystem, og tillates ikke å bruke etter første fordeling i bygninger.

TN – C – S
Dette systemet er identisk oppbygd som TN – C, bare at i TN – C – S splittes PEN – lederen i to hvor den ene delen blir PE – leder og den andre N – leder. Denne splittelsen finner sted i inntaket til bygget.

Fordeler og ulemper ved bruk av TN – nett
TN – nett har høy systemspenning som gjør at strømmen blir lavere og dermed tapet mindre. Det blir også brukt et mindre ledertverrsnitt som gjør det rimeligere og bygge ut TN – nettet
Både 230 Volt og 400 Volt er tilgjengelig for bruk, dette er også et mer brannsikkert nett.


Ulempene er at det er høye berøringsspenninger og bedre isolering kan derfor være nødvendig. Anlegget kobles ut automatisk ved første jordfeil uavhengig av jordfeilvern. Det er en viss fare for at en får 400 Volt på enfase 230 Volt. N – leder skal derfor være blå for å enkelt kunne se dette. Brudd i N – leder kan føre til at spenningen over apparater som normalt skal motta 230 Volt kan øke opp mot linjespenningen på 400 Volt.Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

3 kommentarer

Skriv kommentarer
Anonym
24. januar 2019 kl. 10:36 delete

hvor er det 3 tallet kommer ifra i dette regnsestykket? L1 – PE = U/√3 = 133V

Reply
avatar
28. januar 2019 kl. 17:52 delete

Hei.

Tallet 3 i dette regnestykket er kvadratroten av 3 og tilsvarer 1,73, da dette er et 3 fase anlegg blir det en faseforskyvning på 120 grader mellom 2 faser eller fase og jord. Da får vi spenninger som ikke er todelt, men blir delt på 1,73.

Med vennlig hilsen
Elfag Entusiastene

Reply
avatar
5. oktober 2022 kl. 14:49 delete

hvordan kan vi beskytte oss mot feil i tn-s

Reply
avatar