5 sikre

Hva er 5 sikre?

5 sikre er en verktøykasse som inneholder 5 dokumenter for å planlegge, gjennomføre og fullføre et elektrisk anlegg på en sikker måte.


Risikovurdering
Man begynner med å planlegge og vurdere risikoen av et anlegg i henhold til forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg FEL§16, dette for å sikre mennesker, husdyr og eiendom beskyttet mot fare fra skader.

  1. Rapport fra risikovurdering (pdf) og veiledning (pdf)
  2. Sjekkliste for risikovurdering før planlegging, prosjektering og utførelse - bedriftsintern (pdf) med veiledning (pdf)
Kursforetegnelse
Kursfortegnelsen er en beskrivelse av anlegget/kursene i henhold til fel§12, denne forklarer hvor forskjellige kurser går og brukes for. Denne må plasseres i sikringsskapet eller i nærheten i henhold til NEK 400:2006.

   3. Standard kursfortegnelse (pdf)

Sluttkontroll
Sluttkontroll er utført med hjelp av installasjonstester og blir utført når anlegget er ferdig. I henhold til fel§12

   4. Rapport fra sluttkontroll (pdf) 
      Veiledning til rapport fra sluttkontroll (pdf)

Utstyrsdokument
Et utstyrsdokument er et dokument som inneholder hvilken type materiell du har brukt, denne forklarer hvor det er plassert og hvilken leverandør som har laget den.

Samsvarsærklering
Det skal ved sluttført arbeid av anlegget skrives en samsvarsærklering, dette skal gjøres i henhold til fel§12. Vi gjør dette for å garantere at anlegget er gjort i henhold til sikkerhetskravene.

 5. Samsvarserklæring (pdf)


Husk å like oss på våre sosiale medier!

Linker hentet fra https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts