Overgangsmotstand

Overgangsmotstand er motstand mellom utsatte ledende deler og jord, denne resistansen er viktig å vite, i et anlegg for å unngå farlige berøringsspenninger. Overgangsmotstand også kalt for jordingsresistans, denne kan måles eller beregnes.

Dette er for å få berøringsspenningen til å ikke overstige 50 volt som er den maksimale tillatte berøringsspenningen for mennesker og 25 volt for dyr. For å finne ut om overgangsmotstanden må vi vite hva slags jordsmonn(bakke) vi har, vi må deretter bruke tabell 3.1b (omtrentlig jordingsresistans).
Hvis anlegget har dobbelt isolert kabel frem til kursene i anlegget og jordfeilbrytere på alle kursene med utløsningsstrøm på 30mA, vil vi da ha en maks jordingsresistans på 1667 ohm, noe som tilsvarer 50V i berøringsspenning, men hvis den ikke har begge sikkerhetsbarrierene, dvs. ikke er dobbelt isolert eller og ikke har jordfeilbrytere på alle kursene, må vi gå ut ifra største jordfeilsstrømmen i anlegget. Jordfeilsstrømmen blir bestemt av trafoens størrelse og har følgende tommelfinger regel: 2mA x per kVA.


Formel 1: RA = Uc (voltage contact) / IΔn (30mA jordfeilbryter)
Formel 2: RA maks = Uc (voltage contact) / Idmaks ( masksimal jordfeilsstrøm)

For TN har overgangsmotstanden lite betydning i forhold til forventet berøringsspenning, men når elektrisk utstyr benyttes utendørs, har den imidlertid betydning for å unngå farlig berøringsspenninger mellom utsatte ledende deler og jordsmonnet rundt installasjonen.Husk å like oss på våre sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts