Overgangsmotstand

Overgangsmotstand er motstand mellom utsatte ledende deler og jord, denne resistansen er viktig å vite, i et anlegg for å unngå farlige berøringsspenninger. Overgangsmotstand også kalt for jordingsresistans, denne kan måles eller beregnes.

Dette er for å få berøringsspenningen til å ikke overstige 50 volt som er den maksimale tillatte berøringsspenningen for mennesker og 25 volt for dyr. For å finne ut om overgangsmotstanden må vi vite hva slags jordsmonn(bakke) vi har, vi må deretter bruke tabell 3.1b (omtrentlig jordingsresistans).
Hvis anlegget har dobbelt isolert kabel frem til kursene i anlegget og jordfeilbrytere på alle kursene med utløsningsstrøm på 30mA, vil vi da ha en maks jordingsresistans på 1667 ohm, noe som tilsvarer 50V i berøringsspenning, men hvis den ikke har begge sikkerhetsbarrierene, dvs. ikke er dobbelt isolert eller og ikke har jordfeilbrytere på alle kursene, må vi gå ut ifra største jordfeilsstrømmen i anlegget. Jordfeilsstrømmen blir bestemt av trafoens størrelse og har følgende tommelfinger regel: 2mA x per kVA.


Formel 1: RA = Uc (voltage contact) / IΔn (30mA jordfeilbryter)
Formel 2: RA maks = Uc (voltage contact) / Idmaks ( masksimal jordfeilsstrøm)

For TN har overgangsmotstanden lite betydning i forhold til forventet berøringsspenning, men når elektrisk utstyr benyttes utendørs, har den imidlertid betydning for å unngå farlig berøringsspenninger mellom utsatte ledende deler og jordsmonnet rundt installasjonen.Husk å like oss på våre sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

Neste
Forrige
Forrige »