Tips til fagprøve del 2

Tips til fagprøve del 2
DEL 3 - Dokumentasjon 
Sluttkontroll (5 sikre)
Etter utført målinger med eurotester, skriver man ned de verdiene man har fått og sjekker om det stemmer. Du bør ta med det som er nødvendig for fagprøven.

Avvikskjema 
Avvikskjemaet er det skjemaet man bruker for å notere de tingene man mangler, løsninger man ikke kan utføre etter planleggingen og feil i materiell. Dette er viktig for oss å ta med for å kunne vise til sensoren at man vet hva man mangler og hva slags feil det er.

Samsvarserklæring (5 sikre)
Samsvarserklæring er en garantiseddel som viser at man har utført anlegget i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lav spenningsanlegg. Dette skal overleveres til kunden etter utført jobb.

Utstyrsdokumentasjon (5 sikre) 
Utstyrsdokumentasjonen viser hva slags utstyr (materiell) som er brukt på anlegget. Hvis utstyret på anlegget blir ødelagt, og elektrikeren som jobber der må vite hva slags utstyr som er brukt, må han bare sjekke utstyrsdokumentasjonen for å finne utstyret på en lettvint måte.

Kursfortegnelse
Etter at vi har beregnet og funnet hva slags sikringer og kabler vi skal bruke, kan vi skrive dette inn på kursfortegnelsen. Kursfortegnelsen viser hvilken kurs som er nr 1 til antall kursene man har i en rekkefølge, hva slags sikring og kabel som er brukt.

Forskrifter/norm 
I oppgaven skriver du alle forskriftene og normene som er brukt, for å kunne vise hvor det er hentet fra og at det er korrekt.

Helse, miljø og sikkerhet 
Det er nødvendig og tenke på helse, miljø og sikkerhet for ens egen beskyttelse, her bør man tenke på hva som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessing måte.

DEL 4 - Egenvurdering 

Egenvurderingen viser hva man har tenkt når man har valgt forskjellig materiell, hvorfor man har utført arbeidet på et slikt måte. Dette gir sensoren et innblikk på hvorfor man har valgt å utføre arbeidet på en slik måte. Vi må ta hensyn til egenvurdering gjennom hele fagprøven, dette er også et viktig nøkkel selv når du er ute i arbeid.
Håper denne artikkelen har vært til hjelp. Vi ønsker dere lykke til med fagprøven!  ~Elfag Entusiastene
Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts