Jordfeilbryter

jordfeilbryter
Som en ekstra sikkerhet skal alle kurser med kurser opp til og med 25 A sikringsstørrelse og 32A sikringsstørrelse utendørs ha en jordfeilbryter på 30 mA, dette gjelder i alle rom i en bolig, skole etc.

Virkemåte til jordfeilbryter:
Den sammenligner strøm i L1 og L2 dersom disse er like store blir summen «0».
Går det noe strøm en annen vei enn tilbake i L2 reagerer jordfeilbryteren å kobler seg ut. Jordfeilbrytere finnes i ulike størrelser, dette er da størrelsen på feilstrømmen som skal til for at bryteren reagerer.

Eksempel på jordfeilbrytere:
30 mA          500mA
100 mA        1000mA
300 mA        3000mA

Utkoblingstid:
IT – Nett = 0.4 sekunder
TN – Nett = 0.4 sekunder
TT - Nett = 0.2 sekunder


Jording jordelektrode, overgangsmotstand
Hvorfor har vi jordfeilbryter?
Vi har jordfeilbryter for å beskytte mennesker og dyr fra å bli utsatt for jordfeilstrømmer, jordfeilbryteren kutter strømmen som kan gå gjennom kroppen vår 

Virkemåte

Når det oppstår en jordfeil i anlegget så kan dette føre til alvorlige konsekvenser for personer som bruker anlegget, for å unngå konsekvenser ved jordfeil pleier, vi å sette på jordfeilbrytere. Det jordfeilbryteren gjør er å sende ut en strøm og motta en strøm som er helt lik den strømmen den har sendt ut, når den ikke får en lik strøm inn så vet den at det har lekket ut en lekkasje strøm og løser ut mellom 50 til 100%, hvis jordfeilbryteren har en merkestrøm på 30mA, da vil denne løse ut mellom 15-30mA.

Forskjellige typer jordfeilbrytere
Det finnes mange typer jordfeilbrytere, det er viktig for oss å velge den riktige typen for riktig sted, type A blir brukt for bolig, type B blir brukt for elektriske biler, og vi har flere andre typer jordfeilbrytere som må velges for riktig anlegg.

Type A: 
Denne jordfeilbryteren reagerer på både vekselstrøm og pulserende likestrøm og er den typen som anbefales for forbrukerkurs i boliger og lignende, og hvis vi bruker 30mA utløserstrøm på jordfeilbryter, så gir den beskyttelse ved berøringsfare og beskyttelse ved brannfare.

Type AC:
Denne jordfeilbryteren reagerer kun på vekselstrøm. Disse jordfeilbryterne er ikke tillatt i Norge.

Type B:
Denne jordfeilbryteren er egnet for bil ladere og er krav siden 2014, og reagerer på likestrøm, om det er glatt likestrøm eller pulserende likestrøm, ved 30mA utløserstrøm gir den berørings beskyttelse og beskyttelse ved jordfeil som kan føre til brann.

Type G:
Denne jordfeilbryteren er tids forsinket på minimum 10ms og er søttstrømsikker opp til 3KA. Denne typen reagerer ikke så lett på kortvarig forbigående jordfeil.

Type S:
Denne jordfeilbryteren er selektiv og har en tids forsinkelse fra 40ms til 500ms. Den er støtstrømsikker opp til 5kA. Grunnet stor tids forsinkelse vil ikke disse vernene være egnet som personbeskyttelse og benyttes normalt i forkant av andre jordfeilvern. Tids forsinkelsen sørger for at etterfølgende vern kobler ut først.

Måling og testknapp
Vi måler jordfeilbryteren med en installasjons tester (eurotester), som vi bruker for å sjekke om vernet vårt løser ut mellom 50% til 100%, det er viktig at den ikke løser ut raskere enn 50%, dette er fordi da er den altfor sensitiv ved jordfeil og vil løse ut langt før og vil være et problem for drift sikkerheten. 

Hvis den løser ut seinere enn 100% vil dette være et problem for berøringssikkerhet for mennesker og dyr.

Det er også viktig for kunden å få testet vernet, ved å trykke på testknappen på jordfeilbryteren som for vernet til å løse ut, dette gjør vi for å se at vernet ikke har brent seg fast og blitt ødelagt.

Husk å dele og like oss på sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts

1 kommentarer :

Skriv kommentarer
Anonym
17. januar 2019 kl. 17:39 delete

Bra stoff, men kunne rettet litt skrivefeil her og der:)

Reply
avatar