Ytre påvirkninger

Områdeklassifiseringer
I gamle dager snakket vi om romgrupper som tørre, fuktige og våte rom. Dette innebar at hele rommet måtte ha samme beskyttelsesgrad. I dag kan vi klassifisere rommet i ulike områder. Det er forskjellige ytre påvirkninger for hver rom, på bad er det vann tilstede, og vi må ta hensyn til dette, klassifisere det og bruke utstyr som er egnet til rommet.

Ytre påvirkninger
Klassifiseringen av ytre påvirkning blir gitt ved to bokstaver og et tall.
  1. bokstav angir generell kategori:
  • A viser til omgivelse
  • B viser til bruk
  • C viser til bygning 
     2. bokstav angir graden av ytre påkjenning, for eksempel:
  • D viser tilstedeværelse av vann
  • E viser tilstedeværelse av faste fremmedlegemer
  • F viser tilstedeværelse av forurensede stoffer
  • viser utsatt for mekanisk støt og slag
     3. Tallet viser graden av ytre påvirkning:

Høyere tall viser en større påvirkning. Er klassifiseringen angitt som for eksempel AD4, står A for omgivelse, D for tilstedeværelse av vann og tallet angir at det kan komme sprut fra alle retninger.
Tabellen som er vist under viser hvilken påvirkninger som kan være aktuelle og normale til boliger og andre bygg.
tabell for ytre påvirkninger

Vurdering av ytre påvirkning  er en svært viktig del av den risikovurderingen som skal foretas ved prosjektering, utførelse eller endring av elektriske installasjoner. Det er viktig at man har god kommunikasjon med eier/bruker av installasjonen, for å vite hvordan installasjonen skal brukes, vedlikeholdes og personkvalifikasjoner brukerne har.

Kapslingsgrad
Vi bruker elektrisk utstyr som har riktig kapslingsgrad for å beskytte utstyret vårt fra vann og støv, dette gjør vi med IP-systemet (International Protection). Det finnes forskjellige grader man kan beskytte utstyret med, dette må gjøres i forhold til ytre påvirkninger. Er for eksempel bad og utstyr plassert i sone 1, må vi bruke IPX4 eller IP44 for en praktisk løsning. Det er viktig for oss å vite hva som kommer til å være tilstede i hver enkel rom og gå ut i fra det. Sjekk ut vår artikkel om kapslingsgrad.

Kapslingsgrad

Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: Montørhåndbok og NEK 400

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts