Lyskilder

Lyskilder
Alle lyspunkter har en lyskilde som velges ut ifra hvor mange watt den bruker og type sokkel den har. Det finnes mange forskjellige type lyskilder, som vi skal skrive om i denne artikkelen.

Glødepærer
En glødepære er en lyspære som lyser ved at det blir sendt høyere strøm gjennom et tynt tråd i forhold til tverrsnittet dens, det gjør at den begynner å gløde. Metalltrådet som blir brukt er vanligvis wolfram, dette blir brukt fordi den har veldig høy smeltepunkt. Motstanden i trådet gjør den elektriske kretsen selvregulerende til en viss grad.

For at trådet ikke skal oksidere og brenne ut er glasskuppelen til lyspæren tømt for luft.

Ulempe
Brukes på alle type lamper. Denne typen har flere ulemper enn fordeler, den har dårlig levetid og har veldig høy forbruk i forhold til de andre lyskildene nevnt i artikkelen. Glødepærer brukes ikke lenger.

Lysstoffrør
Et lysstoffrør er et rør som er fylt opp med gass, den kalles også for lysrør. Lysrøret fungerer når tennspenningen ioniserer gassen i røret som gjør at den blir elektrisk ledende. Spenningen blir deretter redusert, strømmen gjennom gassen eksiterer argon, neongass eller kvikksølvdampen i lysrøret. Dette skaper plasma som lager kortbølget ultrafiolett lys. Ultrafiolett lys gjør at lysrøret fluoriserer (fosfater) og det blir synlig lys.

Fordel og ulempe
Brukes på armaturer. Fordel med lysstoffrør er at den har en lang levetid, og ulempen med lysstoffrør er at lyset starter opp med et svakt lys og svekkes etter tid.

LED-pærer
LED som er forkortelse av light emitting diodes er en pære som har flere dioder som er satt sammen, disse kalles for LED-chips. Diodene kan være organiske, uorganiske eller polymere lysdioder, mens de fleste er basert på uorganiske lysdioder.

Lyset fra dioden overføres gjennom en gul fosforbelegg som fluoriserer et bredt spekter med hvitt lys. Ved at belegget flyttes fra selve pæren oppnås mer effektivitet. Dette er også årsaken til at LED-pærene er gule.

Fordel og ulempe
Brukes på alle type lamper og armaturer. Fordel med disse er at de er energieffektive og blir ikke varme, som gjør at de kan brukes på steder der det ikke kan være høy temperatur. Ulempen med disse er at de koster mer enn alle de andre typene.

Sparepærer
Denne typen fungerer ganske lik som lysstoffrøret og er formet til å passe alle type lamper.

Fordel og ulempe 
Brukes på mange forskjellige lamper. Fordel med disse er at de er energibesparende og har lang levetid. Ulempen med disse er at lyset starter opp med et svakt lys og svekkes etter tid.

Halogenpærer
Halogenpæren har samme prinsipp som glødepæren, forskjellen her er at den er fylt opp med halogengass og den er ikke tømt for luft. Fargen på lyspæren blir bestemt ut ifra temperaturen.

Fordel og ulempe
Brukes på forskjellige type lamper. Fordel med disse er at kuppelen ikke blir sotet og at det ikke brenner ut fort i motsetning til glødepæren. Denne har lengre levetid enn glødepæren, men er ikke i nærheten av LED og sparepærer. Halogenprærer gir også fra seg høy temperatur.

Husk å dele og like oss på våre sosiale medier!

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts