Kalkulator for spenningsfall
Spenning UN
Antall faser
Ledermateriale
Tversnitt kabel (mm2)
Kabellengde (m)
Strøm (A)
Cos Φ
Cos Φ vil for de fleste anlegg være tilnærmet lik 1.
Verdien bør bare endres hvis eksakt verdi er kjent.
   
Resultat