IP grad


Første Siffer Beskyttelse mot inntrengning av gjenstander eller faste partikler Andre siffer Beskyttelse mot vann
0 Ubeskyttet 0 Ubeskyttet 1 Diameter 50 mm 1 Loddrette drypp 2 Diameter 12,5 mm 2 Loddrette drypp med helning på 15 3 Diameter 2,5 mm 3 Regn/drypp 4 Diameter 1 mm 4 Sprut fra alle kanter 5 Støvbeskyttet 5 Spyling med vannslange fra alle retninger 6 Støvtett 6 Kraftig spyling fra alle retninger 7 Kortvarig neddykking i vann 8 Varig neddykking i vann