Kort om elektrisitet

Kort om elektrisitet
Ordet elektrisitet stammer fra elektron, som er det greske ordet for rav. Det er et mineral som er mye brukt i smykker. Vi vet at folk 600 år før vår tidsregning visste at når rav ble gnidd med ulltøy, fikk det evnen til å trekke til seg enkelte lette ting som fjær og hår. Denne kraften ble kalt elektrisitet. Vi kaller denne formen for elektrisitet for statisk elektrisitet.

Elektrisiteten er knyttet til atomenes oppbygning. Ordet atom er gresk og betyr udelelig. Atomet er bygd opp av en kjerne med elektroner rundt seg. Kjernen er sammensatt av protoner og nøytroner. Protonene og elektronene har den minste elektriske ladningen vi kjenner til. Nøytronene har ingen elektrisk ladning, de er elektrisk nøytrale.

Positivt og negativt ladning
Den elektriske ladningen til protonet har fått betegnelsen positiv ladning (+), og den elektriske ladningen til elektronene har fått betegnelsen negativ ladning (-). Når det er like mange elektroner som protoner i atomet, sier vi at atomet er elektrisk nøytral. Atomet kommer ut av sin elektriske likevekt hvis antallet elektroner endrer seg. Det blir elektrisk ladd og kalles et ion. Det er det som har skjedd når du ser at kammen trekker til seg lette ting som hår og papirbiter etter at du har kammet deg. Kammen er blitt elektrisk ladd ved at elektroner fra håret har festet seg på kammen.

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse, elektronene flytter seg lettest ved noen velkjente metaller som jern, aluminium, gull, kobber og sølv.

Likestrøm og vekselstrøm
Vi skiller mellom to hovedtyper elektrisk strøm som har svært forskjellig egenskaper, likestrøm og vekselstrøm. Likestrøm er en konstant transport av ladninger fra ett sted til et annet. Vekselstrøm er en transport av ladninger som går stadig fram og tilbake mellom to steder. Strømmen i et batteri er likestrøm, og strømmen i en generator (dynamo) er en vekselstrøm. Strømstyrken til en vekselstrøm fra en generator endrer seg hele tiden mellom en høyeste og laveste verdi i motsetning til en likestrøm.

Den elektriske energien som vi kjenner til i biler og i lommelykter, kommer fra batterier. Batteri leverer likestrøm(DC) fordi frigjorte elektroner fra den kjemiske prosessen samler seg ved den ene (negative) elektroden til batteriet og danner en likespenning mellom elektrodene.

Ulike batterier produserer elektrisk energi fra den energien som kjemiske bindinger har. Det skjer med en kjemisk prosess (elektrolyse). I elektrolysen mellom metall og syre får batteriets to elektroder (poler) positiv og negativ ladning.

Den positive polen er merket +, og den negative polen er merket -. Forskjellen i elektrisk ladning mellom den positive og den negative polen skaper den elektriske spenningen ( det elektriske trykket)

Tre viktige størrelser i en elektrisk krets
Elektrisk spenning, strøm og resistans.

Elektrisk spenning
Spenningen er det trykket du får når et apparat blir tilkoblet kretsen.
Spenning har størrelsesymbolet U. Enheten for spenningen er volt (V), oppkalt etter den italienske fysikeren Alessandro Volta.

Elektrisk strøm
Den elektriske strømmen blir ført til og fra kretsens ulike komponenter av metalliske ledere av kobber (eventuelt av aluminium), det vi kaller ledninger og kabler. I noen tilfeller er også ståltråd eller skinner ledere. Størrelsesymbolet for strøm er I. Enheten for strøm er ampere (A), oppkalt etter den franske fysikeren Andre-Marie Ampere.

Elektrisk resistans
Noen komponenter gir strømmen stor motstand, andre gir strømmen liten motstand (det kan sammenlignes med en smal og en bred vei som slipper gjennom lite og mye trafikk.) Den elektriske motstanden mot likestrøm kalles elektrisk resistans eller i elektrofaget resistans. Strørrelsesymboler for resistans er R. Enheten for resistans er ohm (Ω) (omega), oppkalt etter den tyske fysikeren Georg S. Ohm.

Husk å dele og like oss på sosiale medier!


Kilder: Elektroteknikk 2000 Faktabok, Svein Olaf Michelsen.

Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer.

Del

Relaterte Posts